Start

  Företaget

  Produkter

  Kontakta


  GDPR

Novanik AB bedriver sin verkamhet i Karlstad sedan 1970-talet och består av en grupp ingenjörer med mycket lång erfarenhet av innovativ produktutveckling, och som under årens lopp erhållit en god renomé både från försvar och försvarsindustrier. Även den civila marknadens företag har med fördel dragit nytta av denna erfarenhet.

Vår ingenjörskonst tillsammans med en konstruktiv dialog följer kunden från behov genom alla utvecklingsfaser till start av produktion.

Vår affärsidé är att under ett tak tillhandahålla kompetens för utveckling av totala system där elektronik, datorteknik och mekanik ingår.

Läs mer...


Räkna med Novanik!

 + Elektronik
 + Datateknik
 + Mekanik
 + Totalansvar

 = Novanik

 

 
© Novanik AB   Telefon: +46-(0)54-854045 
Sågverksgatan 27 Fax: +46-(0)54-854048
Box 277 E-mail: info@novanik.se
S-651 07 Karlstad, Sweden    WWW: www.novanik.se